اسکلت بتنی ایران

اسکلت بتنی ایران

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

آشپزخانه

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

حال پذیرایی

لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

اسکلت بتنی ایران

مجتمع تحقیقاتی – تولیدی اسکلت بتنی ایران

معرفی شرکت

مجتمع صنعتی اسکلت بتنی ایران با پشتوانه پیشگامان و بنیان گذاران صنعت نوین بتن بعنوان نسل جدید کارخانجات تولید بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد ، اقدام به راه اندازی یکی از مجهزترین مراکز صنعتی تولید بتنی در مناسبترین محل برای تولید فرآورده های بتنی کرده است . این سازمان دانش محور ، همواره در تلاش است که با اتکا به دانش فنی و تجربه نیروی انسانی متخصص و همچنین ساختار مدیریتی پویا ، نقش بسزایی را در توسعه و تعالی زیر ساختهای عمرانی وتأمین نیاز مشتریان ایفا نماید از اینرو هدف و محدوده اصلی کاری این شرکت به شرح ذیل معین گردیده است.

–          تولید بتن آماده و انواع قطعات پیش ساخته بتنی (شامل جدول ، کفپوش ، بلوک ، نمای بتنی و انواع قطعات دیگر )

–          تحقیق و پژوهش (تولید دانش و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مرتبط)