فرصت استثنایی

  • شهرک صنعتی بین المللی کیهانی بزرگترین شهرک صنعتی خصوصی کشور در زمینی به مساحت 800 هکتار در انتهای کیانمهر و در موقعیتی استثنائی به فاصله 50 کیلومتری تهران، تنها شهرک صنعتی دارای مجوز هیئت وزیران مبنی بر مستثنی شدن از استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت است.این شهرک صنعتی دارای مجوزهای قانونی جهت استقرار صنایع برق و الکترونیک، مواد غذایی، صنایع شیمیایی، فلزی، کانی غیر فلزی، نساجی و سلولزی در کنار مجتمع های کارگاهی است.شهرک صنعتی کیهانی، با استفاده از تجارب داخلی و خارجی سعی در احداث زیرساخت های استاندارد نموده است تا واحدهای تولیدی بتوانند با بیشترین بهره وری فعالیت داشته باشند.استقرار آزمایشگاه های همکار استاندارددر کلیه رشته ها، واحد گمرک، انبار و سردخانه ها، بانکها و مراکز فنی و حرفه ای از جمله طرح هایی است که در شهرک صنعتی کیهانی برنامه ریزی شده است.شهرک صنعتی کیهانی از نظر دسترسی وضعیت ممتازی دارد که این شهرک را در جوار شبکه های اصلی شریان زمینی، ریلی و هوایی قرار داده است.
  • موقعیت شهرک در 5کیلومتری فرودگاه پیام و 3کیلومتری جاده ماهشهر ـ اشتهارد و 2 کیلومتری کمربندی جنوبی کرج و تهران و 14 کیلومتری خط راه آهن سراسری تهران ـ تبریز قرار گرفته است.استفاده از انرژی نوین و پاک، شبکه سراسری کانال انتقال تأسیسات، از جمله مزایای ویژه این شهرک است.
  • در شهرک صنعتی کیهانی، ابعاد زمین برای صنایع مختلف از 2500 متر تا 350000 متر مربع امکان واگذاری پیش بینی شده است.
  • شهرک از نظر تأمین آب، موقعیت ممتازی نسبت به کلیه شهرک های صنعتی دارد به نحوی که با اخذ مجوزهای قانونی جهت چاه آب کشاورزی به اندازه کلیه نیازهای آتی شهرک انجام گرفته است.