شهرک صنعتی کیهانی بزرگترین شهرک صنعتی خصوصی ایران است که توسط آقای دکتر علی اصغر کیهانی از صنعتگران پیش کسوت کشور بنیان گذاری شده است.