مجتمع تحقیقاتی- تولیدی پارس لانه

پارس لانه دارای ناوگان حمل و نقل مجـــهز

مجتمع تولیدی- تحقیقاتی پارس لانه با دارابودن حدود ۱۲۰دستگاه مکیسر و پمپ و دکل در ناوگان حمل و نقل خود زیر نظر نیروهای مجرب در قسمتهای ترانسپورت و ماشین آلات از برترین شرکتهای بتنی ازنظر حمل و نقل و تحویل به موقع بتن آماده به مشتریان خود می باشد .همچنین با مجهز بودن تمامی خودروها به دستگاه ردیاب GPSاین شرکت کنترل مستقیم بر نحوه عملکرد رانندگان خود در طول مسیرپروژه ها از زمان بارگیری تا زمان تخلیه دارد که این امر خود عامل موثری در کیفیت بتن ارسالی می باشد .پاسخگویی به هرگونه سوالات پیش آمده برای مشتریان در این سیستم امری مسلم و بدیهی است.